นัดไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทเรื่อง ที่ดินขายฝาก

วันที่ 27 ก.ค. 58 เวลา 10.00 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้นัดไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาทเรื่อง ที่ดินขายฝาก  โดยได้นัดผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง  เชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมในการไกล่เกลี่ย  ผลการไกล่เกลี่ยเป็นที่พอใจทั้งสองฝ่ายจนเป็นที่ยุติ