การช่วยแก้ไขปัญหาของคนจนเป็นที่ยุติ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 58 เวลา 13.30 น. นายสุณี สืบญาติ มีหนังสือแสดงความขอบคุณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ที่ช่วยแก้ไขปัญหาของคนจนเป็นที่ยุติ