โครงการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสัญจร ครั้งที่ 1

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 08:30 - 16:30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 6 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอสำโรง และอำเภอเหล่าเสือโก๊ก ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดโครงการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสัญจร ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถีงปัญหาหนี้นอกระบบพร้อมทั้งเข้าใจแนวทางการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมมากมายทั้งมหกรรมธงฟ้าราคาประหยัด การลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 400 คน