สรุปข่าวภารกิจหน่วยเคลื่อนที่เร็ว จับปืนและไม้พะยูงเหล่าเสือโก๊ก‏

     ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้และยาเสพติดในพื้นที่อำเภอเหล่าเสือโก๊ก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจึงมอบหมายให้นายคันฉัตร ตันเสถียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชุดเฉพาะกิจ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ประสานการปฏิบัติกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี (มทบ.๒๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กองร้อย อส.จ.อบที่ ๑ กองร้อย อส.อ.เขื่องใน ตำรวจภูธร สภ. เหล่าเสือโก๊ก และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่ ๑๔๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลเหล่าเสือโก๊ก อำเภอเหล่าเสือโก๊ก จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๗.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

   จากการตรวจสอบปรากฏว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของ ส.ต.ต.อภิชาติ สมบูรณ์ เมื่อตรวจค้นพบสิ่งผิดกฎหมายดังนี้
๑. อาวุธปืนอาก้า ๑ กระบอก (ไม่มีหมายเลขทะเบียน)
๒. อาวุธปืนแก๊บยาวประจุปากจำนวน ๑ กระบอก (ไม่มีหมายเลขทะเบียน)
๓. ปืนพกสั้นขนาด ๙ มม. (ยี่ห้อซีแซดรุ่น ๒๐๗๕ หมายเลขทะเบียน ๕๒๒๘๓๕๐ พร้อมซองกระสุน ๑ ซอง
๔. อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน ๑ กระบอก
๕. กระสุนปืนสำหรับใช้กับอาวุธปืนอาก้า จำนวน ๑๔ นัด
๖. กระสุนปืนขนาด ๙ มม. จำนวน ๒๗ นัด
๗. กระสุนปืนลูกซอง เบอร์ ๑๒ จำนวน ๑ นัด
๘. ซองใส่กระสุนปืนอาก้า จำนวน ๑ อัน
๙. สมุดบัญชีธนาคาร ๑ เล่ม
๑๐. อุปกรณ์เสพยาบ้า จำนวน ๑ ชุด
๑๑. สมุดปกแข็งมีรายการไม้ จำนวน ๑ เล่ม
๑๒. ไม้พะยูง จำนวน ๔๔ ท่อน/เหลี่ยม/ปริมาตร


ทั้งนี้ ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งเจ้าหน้าที่ สภ.เหล่าเสือโก๊กเพื่อดำเนินคดีต่อไป