การตรวจยึดไม้พะยูงบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุดกระเสียน-ดงชี

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้รับแจ้งจากราษฎรตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีว่ามีการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณป่าสงวนแห่งชาติกุดกระเสียน-ดงชี ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ต่อมานายคันฉัตร ตันเสถียร และนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้นำกำลัง อส. จากกองร้อย อส.จ.อุบล นายวรานนท์ ยิ้มมงคล นายอำเภอเขื่องใน ตรวจสอบพื้นที่พบการลักลอบตัดไม้พะยูง จำนวน ๑๐ ต้น เนื่องจากขณะนั้นเป็นเวลากลางคืนจึงได้ถอนกำลัง
          เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ อบ.๑๖ (ดงขุนคำ) เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.๒๒ พนักงานสอบสวน สภ.เขื่องใน เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าไห องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไห ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ากุดกระเสียนและป่าดงชี บริเวณด้านทิศเหนือบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าไห อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

จากการออกตรวจพบไม้พะยูงถูกตัดหลายต้น บางต้นพบส่วนของปลายไม้และบางต้นเหลือเพียงตอไม้  เมื่อตรวจสอบไม่พบรูปรอยดวงตราของพนักงานเจ้าหน้าที่และไม่พบบุคคล ณ ที่เกิดเหตุ จึงได้ตรวจยึดไม้ของกลางเป็นไม้พะยูงท่อน จำนวน  ๑๑๖ ท่อน  ปริมาตร ๗.๑๙๔ ลูกบาศก์เมตร  มูลค่า ๓๕๙,๗๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  เมื่อตีประทับตราไว้ที่หน้าตัดของท่อนไม้ได้มอบให้นายก้องยศ  ทองแปลง  กำนันตำบลท่าไห แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน  สภ.เขื่องในเพื่อหาตัวผู้กระทำผิด

          เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๗  เวลา ๒๓.๐๐ น.  นายก้องยศ  ทองแปลง  กำนันตำบลท่าไห ได้แจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรเขื่องในเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว ต่อมาวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗  พ.ต.อ.หัสพงศ์  เติมศิริตังคโณบล  ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเขื่องในได้มอบหมายให้ พ.ต.ท. สมคิด  ฉากครบุรี  สารวัตรป้องกันและปราบปราม สนธิกำลังกับเจ้าพนักงานป่าไม้  เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกุดกระเสียน-ดงชีเพิ่มเติม หากพบการกระทำผิดจะได้รายงานให้ท่านทราบต่อไป