การช่วยเหลือราษฎร กรณีถวายฎีกาขอความช่วยเหลือ

ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการให้ความช่วยเหลือราษฎร กรณี ด.ช.ธันวา สิงห์ศิลา ราษฎรบ้านคำยาง ต.นิคมสร้างตนเอง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี  ขอพระราชทานความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๖๐ โดย พมจ.อบ. ได้มอบเงินสงเคราะห์ฯ จำนวน ๒,๐๐๐ บาท และเหล่ากาชาดจังหวัดฯ มอบเงินช่วยเหลือ อีก ๕,๐๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นแล้ว นั้น        

          เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.60 เวลา 10.00 น. นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอสิรินธร มอบหมายให้นายอลงกรณ์ วรรณคำ ปลัดอาวุโสและคณะทำงานฯ พร้อมด้วย หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนิคมฯ ลงพื้นที่ก่อสร้างบ้านเพื่อช่วยเหลือ ด.ช.ธันวาฯ โดยได้ร่วมกันบริจาคเงิน วัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และแรงงานในหมู่บ้านที่มาช่วยกันด้วยความสามัคคี