ศดธ.จ.อบ.ร่วมกับ ทสจ.อบ. ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี ในหลวง ร.๙

เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี           ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี (ศดธ.จ.อบ.) ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี (ทสจ.อบ.) ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หวังให้บานสะพรั่งในช่วง ๒๕-๒๖ ต.ค.๖๐ นี้

ขอขอบคุณ ทสจ.อบ. ในการสนับสนุนต้นดาวเรือง