รับเรื่องร้องเรียน

วันนี้ (๒๒ พ.ค.๖๐) เวลา ๑๕.๓๐ น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเรื่องร้องเรียน กรณี สมัครเป็นสมาชิกบริษัทธุรกิจขายตรงแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม ต่อมาทำคะแนนได้แต่ถูกบริษัทฯ ตัดค่าตอบแทน ซึ่งบริษัทฯ แจ้งว่าผู้ร้องผิดเงื่อนไขแผนการตลาด จึงย้ายสายงานของผู้ร้องโดยไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้า จึงขอให้ สคบ.ตรวจสอบการประกอบธุรกิจขายตรงและรายละเอียดแผนการตลาดว่ามีการจดทะเบียนถูกต้องหรือไม่  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ      โดย สคบ.จ.อบ. ได้รับเรื่องร้องเรียนไว้เพื่อส่งให้ สคบ.ส่วนกลางตรวจสอบรายงานจดทะเบียนประกอบธุรกิจ  ดังกล่าว พร้อมแนะนำให้ผู้ร้องไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ ดังกล่าวไว้อีกทางหนึ่งด้วย