รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์และทูตพานิชย์จาก 30 ประเทศ เยี่ยมชมบ้านคำปุน ศูนย์การผลิตผ้าไหมระดับโลก ที่ตำบลคำน้ำแซบ - พิธีรดน้ำดำหัวและคืนน้ำสู่แม่น้ำมูล

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 14.15 น. ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการรดน้ำดำหัว ผู้สูงอายุที่ล่องเรือมาในแม่น้ำมูลรับการรดน้ำดำหัวจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในแม่น้ำมูล  ยึดหลักการประหยัดน้ำในช่วงภาวะภัยแล้งมากที่สุดในงานเนาสงกรานต์ โดยรดน้ำและคืนน้ำสู่แม่น้ำมูลและเป็นการเปิดตัวหาดทรายแก้วที่สวยที่สุดในแม่น้ำมูลของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองกินเพล เวลา 17.00 - 21.00 น. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์และทูตพานิชย์จาก 30 ประเทศ ในโอกาสมาเยี่ยมชมบ้านคำปุน ศูนย์การผลิตผ้าไหมระดับโลก ที่ตำบลคำน้ำแซบ