การออกหน่วยเคลื่อนที่ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพิบูลมังสาหารได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ครั้งแรก เพื่อให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากราษฎรที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานดังกล่าว ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี