:: ข้อมูลห้องประชุม ::


ชื่อห้องประชุม : 
ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน)
สถานที่ตั้ง : 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนที่นั่ง : 
120
ผู้ดูแล : 
นายอภิชาติ วิทยาศิลป์ *นายสมพงษ์ ใจกล้า *นายธีระวุฒิ บุตรราช
หน่วยงาน : 
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 
045344640 / มท. 38942
หมายเหตุ :