:: ห้องประชุมpoc(50คน) ::


ประชุมเรื่อง : 
ศูนย์ราชการ
ประธานในที่ประชุม : 
ผวจ.อบ.
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
50
วันที่ใช้ห้อง : 
22/01/2563
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
10:00 - 12:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
ธนารักษ์
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
17/01/2020 09:11:47