:: ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน) ::


ประชุมเรื่อง : 
คณะนักกีฬาเข้ารับพรก่อนเดินทางการแข่งขันร่วมแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ จบุรีรัมย
ประธานในที่ประชุม : 
ผวจ.อุบลราชธานี
จำนวนผู้เข้าประชุม (คน) : 
200
วันที่ใช้ห้อง : 
07/05/2562
ช่วงเวลาที่ใช้ : 
09:00 - 12:00 น.
อุปกรณ์ที่ใช้ : 
เตรียมอาหาร : 
กลุ่มงาน/หน่วยงาน : 
สนง.กกท.จ.อุบลราชธานี
รายชื่อผู้เข้าประชุม : 
หมายเหตุ : 
สถานะ : 
ยังไม่อนุมัติ
ผู้จอง : 
วัน/เวลาที่จอง : 
24/04/2019 14:09:02