:: รายละเอียดห้องประชุมทั้งหมด ::

ห้องประชุมpoc(50คน)


สถานที่ตั้ง : 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนที่นั่ง : 
50
ผู้ดูแล : 
นายอภิชาติ วิทยาศิลป์ *นายสมพงษ์ ใจกล้า *นายธีระวุฒิ บุตรราช
หน่วยงาน : 
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 
045344640 / มท. 38942
หมายเหตุ : 

ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน)


สถานที่ตั้ง : 
ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวนที่นั่ง : 
120
ผู้ดูแล : 
นายอภิชาติ วิทยาศิลป์ *นายสมพงษ์ ใจกล้า *นายธีระวุฒิ บุตรราช
หน่วยงาน : 
สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ : 
045344640 / มท. 38942
หมายเหตุ :