:: เข้าสู่ระบบ ::
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :


 

ตุลาคม 2562
อา
พฤ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-

 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 5 กันยายน 2562 ::
 
มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ

วัน-เดือน-ปี เวลาประชุม หัวข้อประชุม ห้องประชุมที่ใช้ จำนวนคน เพิ่มเติม
05/09/2562 10:00 - 12:00 vcs 9.00 เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี62ของกระทรวงมหาดไทย///คณะกรรมการสาธารณสุข จ.อบ.ครั้งที่ 2/62 ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน) 50
05/09/2562 13:00 - 16:30 ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน การก่อหนี้ผูกพันและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน) 80
05/09/2562 14:00 - 16:00 ประชุมคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมชุมชนตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมpoc(50คน) 40
รายการจองห้องประชุมที่มีพื้นหลังสีแดง หมายถึง ยังไม่อนุมัติ
 
Copyright © 2015 All Rights Reserved @ จังหวัดอุบลราชธานี | Power by : inwbong™