:: เข้าสู่ระบบ ::
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :


 

มิถุนายน 2563
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
-
-
-
-

 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 10 กันยายน 2562 ::
 
มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ

วัน-เดือน-ปี เวลาประชุม หัวข้อประชุม ห้องประชุมที่ใช้ จำนวนคน เพิ่มเติม
10/09/2562 08:00 - 12:00 ประชุมแนะนำโครงการท่องเที่ยว ชิม ช้อป ใช้ ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน) 120
10/09/2562 09:30 - 12:00 การขับเคลื่อนตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลจังหวัด"ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ห้องประชุมpoc(50คน) 20
10/09/2562 13:00 - 16:00 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน) 100
รายการจองห้องประชุมที่มีพื้นหลังสีแดง หมายถึง ยังไม่อนุมัติ
 
Copyright © 2015 All Rights Reserved @ จังหวัดอุบลราชธานี | Power by : inwbong™