:: เข้าสู่ระบบ ::
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :


 

กุมภาพันธ์ 2563
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ::
 
มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 3 รายการ

วัน-เดือน-ปี เวลาประชุม หัวข้อประชุม ห้องประชุมที่ใช้ จำนวนคน เพิ่มเติม
06/08/2562 08:00 - 16:30 โครงการสนบัสนุนการจัดอบรมวิทยากร กอช. ในระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี ห้องประชุมปทุมวรราช(120คน) 135
06/08/2562 10:00 - 12:00 ตัวชี้วัดผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอนในหน่วยงานภาครัฐ ห้องประชุมpoc(50คน) 25
06/08/2562 13:00 - 16:00 13.30 vcs สบจ.สป. วันที่ 6 ส.ค. 62 ห้องประชุมpoc(50คน) 55
รายการจองห้องประชุมที่มีพื้นหลังสีแดง หมายถึง ยังไม่อนุมัติ
 
Copyright © 2015 All Rights Reserved @ จังหวัดอุบลราชธานี | Power by : inwbong™