:: เข้าสู่ระบบ ::
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :


 

พฤษภาคม 2560
อา
พฤ
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-

 
:: ข้อมูลการใช้ห้องประชุมประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ::
 
มีรายการจองห้องประชุมทั้งหมด 6 รายการ

วัน-เดือน-ปี เวลาประชุม หัวข้อประชุม ห้องประชุมที่ใช้ จำนวนคน เพิ่มเติม
23/05/2560 08:30 - 12:00 ประชุมเทียน ปทุมวรราช รับได้120 คนเท่านั้น 60
23/05/2560 09:00 - 12:00 ต้อนรับคณะต่างประเทศ สนจ อบ จินดารัตน์ (POC)รับได้ 55 คนเท่านั้น 50
23/05/2560 10:00 - 12:00 คณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัตติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด ห้องเจ้าคำผง รับได้ 32 คน ไม่มีเครื่องฉาย 30
23/05/2560 13:00 - 16:00 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.อปท.) ประจำปี 2560 ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(local Performance Assessment : LPA) ปทุมวรราช รับได้120 คนเท่านั้น 80
23/05/2560 13:30 - 16:00 vcs เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จินดารัตน์ (POC)รับได้ 55 คนเท่านั้น 55
23/05/2560 14:00 - 16:00 ย้ายจากpoc ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพท้นที่ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ห้องเจ้าคำผง รับได้ 32 คน ไม่มีเครื่องฉาย 30
รายการจองห้องประชุมที่มีพื้นหลัง สีแดง หมายถึง ยังไม่อนุมัติ
 
Copyright © 2015 All Rights Reserved @ จังหวัดอุบลราชธานี | Power by : inwbong™