[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี(พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บรรยายสรุปจังหวัดฯ
บรรยายสรุปจังหวัดฯ (วีดิทัศน์)
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
การมอบอำนวจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารศาลากลาง
วิสัยทัศน์จังหวัดอุบลราชธานี
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๒
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
 


 
http://www.ubonratchathani.go.th/dumrong/index.html
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=57
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=56
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวักอุบลราชธานี ระยะที่ ๒
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
 


 
  ip ของคุณ คือ 54.205.209.95
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
12 ip
เมื่อวาน
474 ip
เดือนนี้
8826 ip
เดือนที่แล้ว
9963 ip
ปีนี้
48998 ip
ทั้งหมด
98383 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
แผนที่จังหวัดอุบล
พยากรณ์อากาศวันนี้


อ่านข่าวภาระกิจผู้ว่าราชการจังหวัด / ดูวาระงานผู้ว่าราชการจังหวัด

โครงการยุติธรรมร่วมใจ  
   โครงการยุติธรรมร่วมใจเรียกคืนวัสดุอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 15 / พ.ค. / 2558
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานี  
   รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอุบลราชธานี 15 / พ.ค. / 2558
ร่าง TOR อบต.บุ่งหวาย  
   เพื่อให้การดำเนินการไปตามความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จึงขอส่งร่างขอบเขตของงาน TOR ให้มีการประชาสัมพันธ์ใน www.ubonratchathani.go.th 12 / พ.ค. / 2558
ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2558  
   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2558 7 / พ.ค. / 2558
Link หน่วนงาน
เลือกอำเภอ  


ผาชัน  
   ผาชัน 9 / ก.พ. / 2558
วัดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี  
   วัดหนองบัว หรือ วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ถนนธรรมวิถี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ 31 / ธ.ค. / 2557
สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย  
   สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 31 / ธ.ค. / 2557
เขื่อนสิรินธร  
   เขื่อนสิรินธร แหล่งท่องเที่ยวอุบล ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 30 / ธ.ค. / 2557


นายประทีป กีรติเรขา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

http://www.opdc.go.th/
ก.พ.ร.
http://www.thaigov.go.th/
รัฐบาลไทย
https://www.facebook.com/AECGeek?fref=ts
ACE
http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
ข่าวสารจังหวัดอุบลราชธานี
www.thaigov.go.th/e-book.html
ไทยคู่ฟ้า
http://www.ubonratchathani.go.th/th/
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี
Link หน่วนงาน
 
 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™