[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.
*/ 
แผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี(พ.ศ ๒๕๕๗-๒๕๖๐)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
บรรยายสรุปจังหวัดฯ
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
การมอบอำนวจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
วิสัยทัศน์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลจังหวัดสนับสนุนการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานการประชุมคณะกรรมการการบริหารและการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2558
 


 
http://www.ubonratchathani.go.th/dumrong/index.html
รายการคืนความสุขให้คนในชาติ
http://www.ubonratchathani.go.th/ubondamrongdhama/
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี
http://www.damrongdhama.moi.go.th/
ศูนย์ดำรงธรรกระทรวงมหาดไทย
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=57
แนวทางการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=56
ราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการจังหวักอุบลราชธานี ระยะที่ ๒
http://www.ubonratchathani.go.th/th/index.php?name=menuview&file=readmenuview&id=49
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด
bike.ubpoc.go.th/
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
 


 
  ip ของคุณ คือ 54.92.201.24
ออนไลน์
1 ip
วันนี้
486 ip
เมื่อวาน
485 ip
เดือนนี้
971 ip
เดือนที่แล้ว
17824 ip
ปีนี้
96593 ip
ทั้งหมด
145978 ip
เริ่มนับ 18 มีนาคม 2556
 
แผนที่จังหวัดอุบล
พยากรณ์อากาศวันนี้


อ่านข่าวภาระกิจผู้ว่าราชการจังหวัด / ดูวาระงานผู้ว่าราชการจังหวัด

กำหนดประชุมชี้แจง กรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี 2559  
   กำหนดประชุมชี้แจง กรอบ หลักการ และแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปี 2559 19 / ส.ค. / 2558
การประกวดสิ่งประดิษฐิ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   กิจกรรมการจัดประกวดสิ่งประดิษฐิ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๕๘ 22 / เม.ย. / 2558
การติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์  
   การติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ 19 / ม.ค. / 2558
ภาพชุดสัญลักษณ์ของขวัญปีใหม่ (Info graphic)"มหาดไทยบำบัดทุกข์สร้างสุขทั่วไทย  
   กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำภาพชุดสัญญาลักษณ์ของขวัญปีใหม่ ในรูปแบบ Info graphic ที่ง่ายต่อการจดจำมาเผ่ยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบถึงความห่วงใย 14 / ม.ค. / 2558
Link หน่วนงาน
เลือกอำเภอ  


ผาชัน  
   ผาชัน 9 / ก.พ. / 2558
วัดหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี  
   วัดหนองบัว หรือ วัดพระธาตุหนองบัว ตั้งอยู่ถนนธรรมวิถี ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ คือ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษ 31 / ธ.ค. / 2557
สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย  
   สามพันโบก แกรนด์แคนยอนเมืองไทย ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้า ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 31 / ธ.ค. / 2557
เขื่อนสิรินธร  
   เขื่อนสิรินธร แหล่งท่องเที่ยวอุบล ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง 70 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 30 / ธ.ค. / 2557


นายประทีป กีรติเรขา
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

http://bike.ubpoc.go.th/
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน
http://www.opdc.go.th/
ก.พ.ร.
https://www.facebook.com/AECGeek?fref=ts
ACE
http://www.thaigov.go.th/
รัฐบาลไทย
http://pr.prd.go.th/ubonratchathani/main.php?filename=index
ข่าวสารจังหวัดอุบลราชธานี
www.thaigov.go.th/e-book.html
ไทยคู่ฟ้า
http://www.ubonratchathani.go.th/th/
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดอุบลราชธานี
Link หน่วนงาน
 
 
   © จังหวัดอุบลราชธานี :: www.ubonratchathani.go.th
     Power by : inwbong™