สัญลักษณ์ และคำขวัญจังหวัดอุบลราชธานี

ตราประจำจังหวัดอุบลราชธานี
รูปดอกบัว
.....................รูปดอกบัวตูม และดอกบัวบาน ชูช่อก้านใบเหนือหนองน้ำ
เป็นสัญลักษณ์ ระลึกถึงชาวเมืองหนองบัวลำภู ในเขตจังหวัด อุดรธานี..และเป็นจังหวัดหนองบัวลำภูในปัจจุบัน ภายใต้การนำของพระวอ และบุตรหลานพระตา ที่อพยพหนีภัยสงครามกับ เมือง เวียงจันทน์ ลงมาตั้งรกรากในเขตจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อประมาณ พ.ศ.2312 ต่อมาชุมชนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น "เมืองอุบลราชธานี ศรีวนาลัย" เมื่อ วันจันทร์.
.เดือน 8 แรม 1 ค่ำ ปีชวด พ.ศ.2335 ในรัชกาลของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชองค์ปฐม บรมราชจักรีวงศ์

คำขวัญของ จังหวัดอุบลราชธานี
"เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี
มีปลาแซบหลาย หาดทรายแก่งหิน
ถิ่นไทยนักปราชญ์ ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม
งามล้ำเทียนพรรษา ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์"
 
ดอกไม้ประจำจังหวัด "ดอกบัว"
 
ต้นไม้ประจำจังหวัด ชื่อพรรณไม้
"ยางนา"

ชื่อทาง วิทยาศาสตร์
"Dipterocarpus alatus"
ธงประจำจังหวัด
ด้านบนของธง จะมีรูปดอกบัวสีชมพูบาน ปักอยู่บนพื้นสีชมพู
ด้านล่าง จะมีอักษรสีขาว คำว่า "อุบลราชธานี" ปักอยู่บนพื้นสีเขียว
ผ้าประจำจังหวัด
"ผ้ากาบบัว"
เป็นชื่อผ้าในวรรณกรรมโบราณอีสาน ซึ่งไม่อาจทราบหรือพบในปัจจุบันแล้ว สีของผ้ากาบบัวหรือกลีบบัว จะไล่กันไปจากสีอ่อนไปถึงแก่ คือ ขาว ชมพู เทา เขียว น้ำตาลและชื่อของผ้ากาบบัว จะมีความหมาย และเหมาะสมกับชื่อของจังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
เพลงประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง : เทอด บุณยรัตพันธุ์
             อุบลราชธานีนี้ไทยดีเมืองหนึ่ง หากอยู่ถึงแดนแม่โขง ที่คดโค้งไหลไปเป็นทาง ไหลไปหว่างกลางไม่มีเหินไม่มีห่างพี่น้องไทยอยู่ทางพี่น้องลาวอยู่ทาง อุบลราชธานีนี้เป็นที่ชุมนุม แห่งดอกโกสุมหรือเจ้าปทุมมา นั้นคือดอกบัวบานตระการก้านใบมีดีอย่างไรทั่วแคว้นแดนไทยไม่น้อยหน้าใครไม่น้อยหน้าใคร ....รักษาคุณความดีเหมือนบัวมีสีรื่นรมย์กลิ่นหอมชื่นชม ภิรมย์หฤหรรกลิ่นหอมบัวนั้นสุขสันต์เพิ่มพูน อยู่ในแม่น้ำมูล นั้นเหมือนอุบลเป็นสุข นิราศทุกข์ปวงไทย อุบลนั้นไซร้ถิ่นทองของไทย.