...เมืองแห่งดอกบัวงาม...แม่น้ำสองสี...มีปลาแซบหลาย...หาดทรายแก่งหิน...ถิ่นไทยนักปราชถ์...ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม...งามล้ำเทียนพรรษา...ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์...
 
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน