...อุบลเมืองดอกบัวงาม...แม่น้ำสองสี...มีปลาแซบหลาย...หาดทรายแก่งหิน...ถิ่นไทยนักปราชถ์...ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม...งามล้ำเทียนพรรษา...ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์...ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น...ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล...
 
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน