-->
-::- โปรดทราบ -::- ในกรณีที่ Download ข้อมูลบนหน้าเว็บนี้..ช้า..ผิดปกติ...... ขอให้ใช้วิธีนำเม้าท์คลิกขวาที่หัวข้อ ที่ทำลิ้งค์ไว้ แล้วเลือกที่ Save Target As.... -::-
รายงานการประชุม หน.ส่วนราชการ และคณะกรมการจังหวัด ประจำปี 2555
สรุปผลการประชุม หน.ส่วนราชการ ปี 2553 / กำหนดวันประชุมปี 2555
สรุปผลการประชุม หน.ส่วนราชการ ปี 2554
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)(Download เอกสารประกอบวาระการประชุม)

ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 11/2555 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 10/55)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2555 (ระเบียบวาระฯ)
  ประชุมความมั่นคง(ตร.) (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)(Download เอกสารประกอบในแต่ระวาระการประชุม)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 10/2555 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 9/55)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2555 (ระเบียบวาระฯ)
  ประชุมความมั่นคง(ตร.) (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 9/2555 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 8/55)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2555 (ระเบียบวาระฯ)
  ประชุมความมั่นคง(ตร.) (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 8/2555 (นส.เชิญประชุม)(รายงานประชุม ครั้งที่ 7/55)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2555 (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
  ประชุมความมั่นคง(ตร.) (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 7/2555 (นส.เชิญประชุม)(รายงานประชุม ครั้งที่ 6/55)

ประชุมนายอำเภอ(ปค.)ครั้งที่ 7/2555 (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
  ประชุมความมั่นคง(ตร.) (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 6/2555 (นส.เชิญประชุม)(รายงานประชุม ครั้งที่ 5/55)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2555 (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
  ประชุมความมั่นคง (ตร.) ครั้งที่ 6/2555 (ระเบียบวาระการประชุมฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน) (เลื่อนการประชุม) (แจ้งการแต่งกาย)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 5/2555 (นส.เชิญประชุม) ( รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/55)
 
ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 5/2555 ( ระเบียบวาระการประชุมฯ )
(แจ้งเลื่อนการประชุม) (ขอความกรุณาแจ้ง E-Mail) (ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน) (Download ระเบียบวาระฯ)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 4/2555 (นส.เชิญประชุม) ( รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/54)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2555 ( ระเบียบวาระการประชุมฯ )
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ) (เปลี่ยนแปลงการประชุม)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 3/2555(นส.เชิญประชุม)(รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/55)

(ระเบียบวาระการประชุมฯ)
ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 3/2555 (รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/55) => รายละเอียดเทางเว็บไซด์
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 2/2555(นส.เชิญประชุม)(รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/55)
(ระเบียบวาระการประชุมฯ)
ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2555 (รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/55) => รายละเอียดเทางเว็บไซด์
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 1/2555 (นส.เชิญประชุม) (รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/54)
(ระเบียบวาระการประชุมฯ)
ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 1/2555 (รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/54) => รายละเอียดทางเว็บไซด์
  • ข้อมูล : สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี โทร-0-4525-4539, (มท)389-42 (มือถือ)08-5313-5717

  • E-mail : ubon@ubpoc.go.th , ubonratchathani@moi.go.th
    กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และงานการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4525-4539
    Web Site is best viewed with:- IEุ6, Screen Resolution 1024 x 800