-::- โปรดทราบ -::- ในกรณีที่ Download ข้อมูลบนหน้าเว็บนี้..ช้า..ผิดปกติ...... ขอให้ใช้วิธีนำเม้าท์คลิกขวาที่หัวข้อ ที่ทำลิ้งค์ไว้ แล้วเลือกที่ Save Target As.... -::-
รายงานการประชุม หน.ส่วนราชการ และคณะกรมการจังหวัด ประจำปี 2554
/ การประชุมตลอดปี 2555
สรุปผลการประชุม หน.ส่วนราชการ ปี 2553 / การประชุมตลอดปี 2554
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน) (เปลี่ยนแปลงห้องประชุม)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 12/2554 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 11/54)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 12/2554 (ระเบียบวาระฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 11/2554 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 10/54)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2554 (ระเบียบวาระฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 10/2554 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 9/54)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 10/2554 (ระเบียบวาระฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 9/2554 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 8/54)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 9/2554 (ระเบียบวาระฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 8/2554 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 7/54)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 8/2554 (ระเบียบวาระฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 7/2554 (นส.เชิญประชุม)(รายงานประชุม ครั้งที่ 6/54) Dowload july54.rar

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 7/2554 (ระเบียบวาระฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน) หนังสือเวียน เกี่ยวกับเมือง ICT
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 6/2554 (นส.เชิญประชุม)(รายงานประชุม ครั้งที่ 5/54)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 6/2554 (ระเบียบวาระฯ)
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 5/2554 (นส.เชิญประชุม) ( รายงานประชุม ครั้งที่ 4/54)
 
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน) (Download ระเบียบวาระฯ)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 4/2554 (นส.เชิญประชุม) (รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/54)

ประชุมนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2554 (ระเบียบวาระฯ) (Download ระเบียบวาระฯ)
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 3/2554(นส.เชิญประชุม)(รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/54)

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 2/2554(นส.เชิญประชุม)(รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/54)

ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน (ขอเลื่อนการประชุม)
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 1/2554(นส.เชิญประชุม)(รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/53)

  • ข้อมูล : สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี โทร-0-4525-4539, (มท)389-42 (มือถือ)08-9284-1822

  • E-mail : vollopk@hotmail.com, ubonratchathani@moi.go.th
    กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และงานการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4525-4539, (มือถือ) 08-9484-1822
    Web Site is best viewed with:- IEุ6, Screen Resolution 1024 x 800