-::- โปรดทราบ -::- ในกรณีที่ Download ข้อมูลบนหน้าเว็บนี้..ช้า..ผิดปกติ...... ขอให้ใช้วิธีนำเม้าท์คลิกขวาที่หัวข้อ ที่ทำลิ้งค์ไว้ แล้วเลือกที่ Save Target As.... -::-
รายงานการประชุม หน.ส่วนราชการ และคณะกรมการจังหวัด ปี พ.ศ. 2553
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน) ธันวาคม 2553
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 12/2553 (นส.เชิญประชุม)(รายงานประชุม ครั้งที่ 11/53)
  แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ (ธันวาคม 53)
กำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 2554
(ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน) พฤศจิกายน 2553
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 11/2553 (นส.เชิญประชุม)(รายงานประชุม ครั้งที่ 10/53)
  แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ (พฤศจิกายน 53)
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านทาง E-Mail
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2553
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 10/2553 (นส.เชิญประชุม) (รายงานประชุม ครั้งที่ 9/53)
  แจ้งเวียนทุกส่วนราชการ (ตุลาคม 53)
โครงการติดตั้งฟอนต์มาตรฐานราชการไทย ((Dowload Font))
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กันยายน 2553
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 9/2553( นส.เชิญประชุม) (รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/53)
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2553
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 8/2553 (นส.เชิญประชุม) ( รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/53)
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2553
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 7/2553 ( นส.เชิญประชุม ) ( รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/53)
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2553
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 6/2553( นส.เชิญประชุม) ( รายงานระชุม ครั้งที่ 5/53)
 
ระเบียบวาระการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2552
ประชุม หน.ส่วนฯ ครั้งที่ 5/2553(นส.เชิญประชุม)(รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/53)
 
  • ข้อมูล : สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี โทร-0-4525-4539, (มท)389-42 (มือถือ)08-9284-1822

  • E-mail : vollopk@hotmail.com, com_ubonratchathani@moi.go.th
    กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4525-4539, (มือถือ) 08-9484-1822
    Web Site is best viewed with:- IE5, Screen Resolution 1024 x 600