อำเภอนาจะหลวย
(Na Chatuai)

-------------------

คำขวัญของอำเภอ :
"นาจะหลวย ถิ่นวัฒนธรรมไทยสี่เผ่า เขตภูหมากจอง เนืองนองน้ำตกห้วยหลวง"

ประวัติความเป็นมา :
อำเภอนาจะหลวย เดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเดชอุดม และแยกตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อปี พ.ศ.2515 และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2520 ราษฎร ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ใช้ภาษาอิสาน และภาษาส่วยในบางพื้นที่ ประชากรร้อยละ 80 ย้ายมาจากพื้นที่อื่น อดีตเคยเป็นสมรภูมิสู้รบ กับผู้ก่อการร้าย คอมมิวนิสต์ ซึ่งภายหลังสถานการณ์ได้สงบลงจนถึงปัจจุบัน

สภาพข้อมูลโดยทั่วไป :
ที่ตั้ง : ถนนทางหลวงหมายเลข 2248 ตำบลนาจะหลวย อำเภอนาจะหลวย
จังหวัดอุบลราชธานี
- ห่างจากจังหวัดอุบลราชธานี 122 กิโลเมตร
- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 727 กิโลเมตร

อาณาเขต :
ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเดชอุดม
ทิศใต้ ติดกับ ประเทศ สาธารณรัฐประชาธปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอบุณฑริก
ทิศตะวันตก
ติดกับ อำเภอน้ำยืน