คู่มือการประเมินผลตามตัวชี้วัด ปี 2551

-::- โปรดทราบ -::- ในกรณีที่ Download ข้อมูลบนหน้าเว็บนี้..ช้า..ผิดปกติ...... ขอให้ใช้วิธีนำเม้าท์คลิกขวาที่หัวข้อ ที่ทำลิ้งค์ไว้ แล้วเลือกที่ Save Target As.... -:-
บทที่ 1 .doc บทที่ 2 .doc
บทที่ 3 ส่วนที่ 1.doc บทที่ 3 ส่วนที่ 2.doc
ภาคผนวก .zip