หน่วยงานโปรดอ่าน
<> <>
ขณะนี้เวลา
..อุบลเมืองดอกบัวงาม..แม่น้ำสองสี..มีปลาแซบหลาย..หาดทรายแก่งหิน..ถิ่นไทยนักปราชถ์..ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม..งามล้ำเทียนพรรษา..ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์..ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น..ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล..
   
MENU
หน่วยงานสามารถทดลองใช้ E-Mail จังหวัดเมล์จังหวัดอุบลราชธานี User: adminpoc & Password: 12345678
ประชุมประจำเดือน
osm2-old
เว็บไซด์หน่วยงาน
สำนักนายกรัฐมนตรี
กลาโหม
การคลัง
การต่างประเทศ
การท่องเที่ยวฯ
การพัฒนาสังคมฯ
เกษตรและสหกรณ์
คมนาคม
ทรัพยากรธรรมชาติ
ICT
พลังงาน
พาณิชย์
มหาดไทย
ยุติธรรม
แรงงาน
วัฒนธรรม
วิทยาศาสตร์
ศึกษาธิการ
สาธารณสุข
อุตสาหกรรม
อปท.
ตำรวจแห่งชาติ
สำนักพุทธศาสนา
กอ.รมน.
อัยการ
ศาล
สตง.
กกต.
 
กาชาด
คุ้มครองผู้บริโภค
 
 
What time is it..?

UBTGN.TV

ช่องทางการชม: www.vcs.ubpoc.go.th
ระยะทาง & แผนที่ทางหลวง

  จุดเริ่มต้น :=>
  ปลายทาง :=> 
      Click Here ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงละเด้อ..!
กิโลเมตร
แผนที่ทางหลวงแผ่นดิน

 
 

พัฒนาโดย: ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Provicial Operation Center : UBPOC)
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (ชั่วคราว) ถนนแจ้งสนิท  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
โทร/โทรสาร.0-4525-4539/(มท)389-42, (มือถือ) 08-9284-1822

E-mail:
ubonratchathani@moi.go.th & vollopk@hotmail.com