-::- โปรดทราบ -::- ในกรณีที่ Download ข้อมูลบนหน้าเว็บนี้..ช้า..ผิดปกติ...... ขอให้ใช้วิธีนำเม้าท์คลิกขวาที่หัวข้อ ที่ทำลิ้งค์ไว้ แล้วเลือกที่ Save Target As.... -::-
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ
การมอบอำนาจตามคำสั่งที่ ๕๕๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ โดย นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี(คลิ๊กรายละเอียด)  
การมอบอำนาจตามคำสั่งที่ ๕๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดย นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน(คลิ๊กรายละเอียด)  
การมอบอำนาจตามคำสั่งที่ ๔๒๐๖/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดย นายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี(คลิ๊กรายละเอียด)  
การมอบอำนาจตามคำสั่งที่ ๓๔๕๒/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ โดย นายชวน ศิรินันท์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (คลิ๊ก รายละเอียด)  
  • ข้อมูล : สถานีสื่อสารจังหวัดอุบลราชธานี โทร-0-4525-4539, (มท)389-42 (มือถือ)08-9284-1822

  • E-mail : ubonratchathani@moi.go.th
    กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0-4525-4539, (มือถือ) 08-9484-1822
    Web Site is best viewed with:- IE6, Screen Resolution 1024 x 600