จังหวัดอุบลราชธานี
ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของ ประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร หรือตามทางรถไฟประมาณ 575 กิโลเมตร
จังหวัดอุบลราชธานี
มีเนื้อที่ประมาณ 16,112.650 ตารางกิโลเมตร หรืประมาณ19.069 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร
  และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย และจังหวัดศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร

แนวเขตพรหมแดน
ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธปไตย ประชาชนลาว และประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย รวมความยาวประมาณ 428 กิโลเมตร
-
จุดที่ติดต่อกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประมาณ 361 กิโลเมตร (ในเขตติดต่อระหว่างอำเภอเขมราฐ อำเภอน้ำยืน กับ แขวงสะหวันนะเขต แขวงสาละวัน และแขวงจำปาสัก)
-
จุดที่ติดต่อกับกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ระยะทางประมาณ 67 กิโลเมตร (ระหว่างอำเภอ น้ำยืน กับ จังหวัดเขาพระวิหาร ประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย)
จังหวัดอุบลราชธานี
มีอำเภอทั้งสิ้น 20 อำเภอ กับอีก 5 กิ่งอำเภอ ประกอบด้วย

อำเภอเมืองอุบลฯ อำเภอเขมราฐ อำเภอโขงเจียม อำเภอตระการพืชผล อำเภอนาจะหลวย
อำเภอบุณฑริก อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอวารินชำราบ อำเภอสำโรง อำเภอดอนมดแดง
อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอตาลสุม อำเภอน้ำยืน
อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสิรินธร อำเภอทุ่งศรีอุดม
กิ่งอำเภอนาเยีย กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก กิ่งเภอนาตาล กิ่งอำเภอสว่างวีระวงศ์ กิ่งอำเภอน้ำขุ่น

การเดินทาง
ประกอบด้วย 3 เส้นทางหลัก ดังนี้
1.
ทางรถยนต์ จะมีรถโดยสารปรับอากาศหลายบริษัท วิ่งระหว่าง {อุบลราชธานี-กรุงเทพฯ} {อุบลราชธานี-เชียงใหม่}{ อุบลราชธานี-อุดรธานี}{ อุบลราชธานี-สกลนคร} ซึ่งรถจะออกวิ่งวันละ หลายๆ เที่ยว จากบริษัทขนส่ง จำกัด บริษัท นครชัยแอร์ บริษัทสหมิตรทัวร์ ฯลฯ และนอกจากนี้ ในจังหวัดอุบลราชธานี ยังจะมีบริษัทเอกชนที่ให้บริการรถทัวร์อีกหลายบริษัท อธิเช่น ศักดาการท่องเที่ยว, สุรชัยทัวร์ ฯลฯ
2.
ทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผ่าน สระบุรี-นครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะเกษ ไปสิ้นสุดที่อำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งห่างจาก ตัวของจังหวัดประมาณ 3 กิโลเมตร
3.
ทางอากาศ จังหวัดอุบลราชธานี มีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง เป็นสนามบินนานาชาติ โดยมีบริษัทการบินไทย จำกัด เป็นผู้ใช้สนามบิน โดยได้จัดเที่ยวบินเพื่อบริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสาร วันละ 2 เที่ยว เช้ากับเย็น
สถานที่พักแรม

จังหวัดอุบลราชธานี
มีโรงแรมชั้นหนึ่งหลายแห่งด้วยกัน เช่น โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ โรงแรมเนวาด้า อินท์ โรงแรมลายทอง โรงแรมทอแสง โรงแรมอุบลบุรี รัสอร์ท โรงแรมศรีกมล โรงแรมกรุงทอง โรงแรมปทุมรัตน์ โรงแรมมอนทาน่า โรงแรมราชธานี โรงแรมรีเจนท์ และนอกจากนี้ยังมี ทาวเฮ้าท์ และเซฟเฮ้าท์อีกมากมาย
สถานที่ติดต่อที่พักและบริการ
สถานที่พักแรม    
  1.โรงแรมทอแสง (045)245531-6
  2.โรงแรมลายทอง (045)264271
  3. อุบลบุรี รีสอร์ท (045)266777, 266770
  4. โรงแรมเนวาด้า แกรนด์ (045)280999
  5. โรงแรมเนวาด้า อินท์ (045)313351-2
  6. โรงแรมศรีกมล (045)241136, 243793
  7. โรงแรมสมเกียรติ แกรนด์ รอยัล (045)265353
  8. โรงแรมราชธานี (045)244388-90
  9. โรงแรมปทุมรัตน์ (045)241501-11
  10. โรงแรมรีเจนท์ พาเรส (045)262920-4
  11. โรงแรมอุบลโฮเต็ล (045)241045-7
  12. โรงแรมมอนทาน่า (045)261748-53
  13. โรงแรมโตเกียว (045)241739, 241262
  14. ทอแสงโขงเจียม รีสอร์ท (045)351174-6, 351162
  15. แก่งสะพือ รีสอร์ท (045)441829, 441859
สถานที่ติดต่อรถไฟ    
  1. สถานีรถไฟ (045)321004, 321276, 322333
  2. ร้านแสงเพชร (จองตั๋วรถไฟ) (045)254228
สถานที่ติดต่อรถทัวร์    
  1. บริษัท เถกิง ทัวร์ (045)242400, 245100-1
  2. บริษัท นครชัยแอร์ (045)269385-8
  3. บริษัทสายันต์ทัวร์ (045)255907
  4. บริษัท ศักดาการท่องเที่ยว (045)321518, 321937
  5. บริษัท สุรชัยการท่องเที่ยว (045)312581
  6. บริษัท สหมิตรทัวร์ (045)255043, 255087
สถานที่ติดต่อเครื่องบิน
  1. สำนักงานการบินไทย (045)313340-2
  2. สำนักงานการบินไทย (ในสนามบิน) (045)243037
  3. ท่าอากาศยานอุบลราชธานี (045)245612, 245621
  4. บริษัท เถกิงทัวร์ (จองตั๋วเครื่องบิน) (045)242400, 245100-1
  5. เอส.เค.เอ็กซ์เพรส (จองตั๋วเครื่องบิน) (045)262870-1
สถานที่ซื้อของฝาก
ประเภทอาหารญวน
  1. หมูยาดาวทอง (045)255131
  2. หมูยอแม่ฮาย (045)255324
  3. หมูยอตองหนึ่ง (045)261552
  4. ไส้กรอกนวลปราง (045)255356
ประเภทของใช้เสื้อผ้า
  1. ร้านผ้าไหมคำปุ่น (045)254830
  2. ร้านดอกแก้วไหมไทย (045)260149
  3. ร้านแคมป์ฝ้ายทอมือ (045)241821, 264725
  4. ร้านเมย์บีผ้าฝ้ายทอมือ (045)254932, 254452
ร้านอาหาร
  1. ร้านอินโดจีน (อาหารเวียนนาม) (045)245584-5,254126
  2. หงษ์ฟ้าภัตตาคาร (045)263547-8
  3. ห้องอาหารราชธานี (045)243584
  4. ครัวอิ่มเอม (045)263025
  5. ร้านเพื่อน(อาหารปลา) (045)264507
  6. ปลาทอง (อาหารปลา) (045)242394
  7. แพอารายา โขงเจียม (อาหารปลา) (045)351015
  8. ร้านไก่ย่างวัดแจ้ง (ไก่ย่าง ส้มตำ) (045)263596
  9. ร้านเจียวกี่ (045)254017
  10. ร้านครัวเช้า (045)254629
  11. ร้านข้าวต้ม สันติโภชนา
  12. ร้านข้าวต้น ซวงสวัสดิ์
  13. ร้านข้าวต้น ตี๋ โภชนา
สถานที่ติดต่อสอบถาม
  1.สนง.ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (045)243770-1
  เขต 2 อุบลราชธานี
  2. สนง.ตำรวจท่องเที่ยวอุบลราชธานี (045)245505
  3. สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี (045)254218, 255505