<> <>
ขณะนี้เวลา
..อุบลเมืองดอกบัวงาม..แม่น้ำสองสี..มีปลาแซบหลาย..หาดทรายแก่งหิน..ถิ่นไทยนักปราชถ์..ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม..งามล้ำเทียนพรรษา..ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์..ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิ่น..ดินแดนอนุสาวรีย์คนดีศรีอุบล..
   
 

พัฒนาโดย : ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี (Ubon Ratchathani Provicial Operation Center : UBPOC)
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000
โทร/โทรสาร.0-4525-4539/(มท)389-42, (มือถือ) 08-9284-1822

E-mail :
ubonratchathani@moi.go.th & vollopk@hotmail.com